Komuniciranje o okoljsko-podnebno naravnanih inovacijah v kmetijstvu

Uspešni pristopi komuniciranja v kmetijstvu: komuniciranje o okoljsko-podnebno naravnanih inovacijah v kmetijstvu

V petek, 20. 10. 2023, je prof. dr. Karmen Erjavec izvedla predavanje na temo Uspešni pristopi komuniciranja v kmetijstvu: komuniciranje o okoljsko-podnebno naravnanih inovacijah v kmetijstvu, namenjen partnerjem (s poudarkom na kmetih) v EIP-AGRI projektu »Inovativni okoljsko-podnebno naravnani sistemi upravljanja govedorejske kmetije za zagotavljanje pridelave krme in optimalnih pogojev reje govedi«, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.