Osnovni podatki o projektu

Podukrep: 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije)

INOVATIVNI OKOLJSKO-PODNEBNO NARAVNANI SISTEMI UPRAVLJANJA GOVEDOREJSKE KMETIJE ZA ZAGOTOVITEV PRIDELAVE KRME IN OPTIMALNIH POGOJEV REJE ŽIVALI

Celotna vrednost projekta: 280.886,83 EUR

Vrednost sofinanciranja: 249.989,28

Trajanje projekta: 2020 do 2023

Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Marija Klopčič, marija.klopcic@uni-bf.si, 01 3203 855

Podatki o financiranju:
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezavi:

Spletna stran Evropske komisije

Program razvoja podeželja – PRP