Pravno obvestilo

Omejitev odgovornosti

To spletno mesto vsebuje informacije o EIP projektu: Inovativni okoljsko-podnebno naravnani sistemi upravljanja govedorejske kmetije za zagotavljanje pridelave krme in optimalnih pogojev reje govedi. Vodilni partner, ki vzdržuje spletno mesto, bo skušal zagotavljati ažurnost vsebin, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih informacij. Prav tako ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi bila uporabnikom spletnega mesta povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij. Vsebine spletnega mesta vsi uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost.

Varovanje zasebnosti

Vodilni partner Biotehniška fakulteta se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta.

Avtorske pravice

Vse informacije in slikovno gradivo na spletnem mestu so predmet avtorske in druge zaščite intelektualne lastnine. Uporaba vsebin je dovoljena le v nekomercialne namene. Ob uporabi katere koli vsebine ali slikovnega gradiva iz tega spletnega mesta je potrebno navesti vir: Biotehniška fakulteta, EIP projekt: Inovativni okoljsko-podnebno naravnani sistemi upravljanja govedorejske kmetije za zagotavljanje pridelave krme in optimalnih pogojev reje govedi.